Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku se vyhlašuje ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2020  "Ředitelské volno" z organizačních důvodů.