Od školního roku 2020/2021 budeme sbírat pouze "papír, noviny" řádně svázané.