Zaměstnanci MJZŠ Hřebeč přejí všem dětem "KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY".

Veškeré informace k organizaci nového školního roku 2020/2021 budou zveřejněny na webu školy

a stránkách tříd v průběhu měsíce srpna.