Všichni se sejdeme v úterý 1. 9. 2020 v 8:00 hodin před budovou školy (ulice Školská bude uzavřena, proto prosíme rodiče a prarodiče, aby parkovali na jiných místech).

Pan školník v 8:00 hodin otevře školu.

Jako první budou vyzváni vstoupit naši prvňáčci se svými rodiči a rodinnými příslušníky (dospělí musí mít při vstupu do budovy školy roušku). Děti si mohou vzít aktovku, do které si dají malou pozornost - uvítací balíček.

Poté vstoupí ostatní žáci (bez přezůvek) a rozejdou se do svých kmenových tříd. Ve třídách je přivítají třídní učitelé. Rodičům a ostatním rodinným příslušníkům dětí od 2. - 9. třídy je vstup do budovy školy zakázán.

Doba přivítání ve škole třídními učiteli bude cca 30 minut.

Obědy jsou zajištěny od 2. 9. 2020. Variabilní symboly pro všechny žáky zůstávají stejné, včetně dětí, které přecházejí z MŠ Hřebeč do prvního ročníku.

Novým žákům z jiných škol bude variabilní symbol přidělen.

Čipy na odběr stravy si pro své děti můžete zakoupit v kanceláři školy u paní Aleny Nádeníčkové od 1. 9. 2020 do 4. 9. 2020 od 7:30 do 12:00 hodin (případně domluva telefonicky), cena čipu je 150 Kč (záloha).

Čipy do školní družiny se vydávají při zápisu (100 Kč/kus).

Zápis bude probíhat ve středu 26. 8. 2020 (pro 1. a 2. ročník) od 16:00 do 17:00 hodin.

Dále  27. 8. 2020 (pro 3. a 4. ročník) od 16:00 do 17.00 hodin. 

Školní družina je zajištěna od 2. 9. 2020.

Organizace od 2. 9. do 4. 9. 2020:

2. - 5. ročník - výuka do 11:40 hodin

6. - 9. ročník - výuka do 12:35 hodin

Od 7. 9. 2020:

1. - 9. ročník - výuka dle rozvrhu

Učebnice a pracovní sešity děti dostanou v průběhu prvního školního týdne.