Vážení rodiče,

na základě doporučení ministra zdravotnictví Romana Prymuly a vzhledem k nepříznivé situaci ohledně šíření nákazy COVID-19 ředitelství školy uděluje 25. 9. 2020 ředitelské volno pro žáky MJZŠ Hřebeč.

Jsme si vědomi, že podaná informace ze strany ministerstva zdravotnictví je pozdní, proto bude v tento den v provozu ranní družina od 6:30 do 8:00 a dále od 8:00 do 16:00 pro všechny děti od prvního do čtvrtého ročníku (týká se to i dětí, které nejsou zapsány v provozu školní družiny). Veškeré informace ohledně provozu v tento den dostanou děti na lístečkách dnes 23. 9. 2020 od vedoucí paní vychovatelky Anny Holeyšovské.Obědy jsou pro přítomné žáky ve školní družině zajištěny.

Nezapomeňte ostatním žákům obědy odhlásit.