V případě, že dojde - nedojde od 26. 4. 2021 k návratu druhého stupně na prezenční výuku, budou žáci k JPZ testováni dne 27. 4. 2021 (9. třída v 8:00 hodin v prostorách školy), 29. 4. 2021 (5. a 7. třída v 8:00 hodin v prostorách školy). 

Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-COV-2 pro účely přijímacího řízení bude vydáno příslušný den.