Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude přerušena dodávka pitné vody dne 6. 5. 2021 v ulici Školská.

V tento den bude probíhat pro všechny třídy distanční výuka.

Děkujeme za pochopení