Vážení rodiče,

stravné za měsíc září budete platit ještě po staru, tzn. v říjnu na stálý obědový účet školy: 107-6502150217/0100.

Změna bude pouze ve VS – před původní variabilní symbol, prosím, napište desítku  „10“. Některé původní VS jsou totiž shodné s novými a mohlo by dojít ke špatnému spárování plateb.

Žáci první třídy, kteří VS dosud neměli, jej budou mít zapsaný v notýsku. Pozor – bude platit pouze pro měsíc září.

Děti z MŠ mají původní VS čtyřmístné, proto je můžete v září použít beze změny.

Pro placení záloh na stravu od měsíce října platí pro všechny VS, které Vám byly sděleny při předání čipů.

Příklad:

Pokud máte VS např. 305, použijte laskavě 10305 – pouze za září 2017 !!!

Děkujeme