Školní rok 2018/2019

Výchovná poradkyně:

Mgr. Jindřiška Čermáková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přijímací řízení na střední školy

Žáci devátých tříd se budou muset rozhodnout, kterým směrem se jejich život bude ubírat dál po ukončení základní školy. Budou se rozhodovat, na jakou střední školu nebo učiliště podají přihlášku. Protože je to rozhodnutí velmi důležité, je potřeba věnovat mu dostatek pozornosti…

 

Rozdání přihlášek výchovnou poradkyní: leden 2019

Odevzdání vyplněných přihlášek třídní učitelce: 31. 1. 2019 

Vydání potvrzených přihlášek a zápisových lístků ředitelkou školy zákonným zástupcům proti podpisu: po dohodě v únoru 2019

Přihlášku na SŠ odevzdat nejdéle: do 1. 3. 2019

Zápisový lístek odevzdat do 10 dnů po vyrozumění o přijetí.

 

SŠ s talentovou zkouškou:

Přihlášku na SŠ odevzdat nejdéle: do 30. 11. 2018

 

Termíny celostátních přijímacích zkoušek:

1.termín

 • 12. dubna 2019 pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia
 • 16. dubna 2019 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2.termín

 • 15. dubna 2019 pro čtyřleté obory, včetně nástavbového studia
 • 17. dubna 2019 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)

 • 1.termín:  13. května 2019
 • 2.termín:  14. května 2019

 

Webové portály

Na webových portálech, např. v informačním systému ISA, můžete vyhledat informace, které Vám pomohou orientovat se v nabídce středních škol:.

 • kontakty na všechny školy (adresa, telefonní spojení, webová adresa)
 • výše školného v případě soukromých škol
 • informace o počtu přijímaných žáků pro následující školní rok
 • informace o loňském přijímacím řízení (počet přihlášených žáků/počet přijatých žáků)
 • průměr, který v loňském roce stačil k přijetí, pokud se nekonaly přijímací zkoušky

Pokud máte jasno, jaký obor chcete studovat, umožní tento systém vyhledat školy, které daný obor nabízejí. Vyhledávát můžete také podle požadovaného vzdělání (výuční list, učební obor s maturitou, střední škola bez vyučení s maturitou apod.).

Nejznámější webové portály:

 

Nabídka pro žáky 9. tříd

PROFI testy

 • zajišťuje PPP Kladno, zájemci se přihlásí u výchovné poradkyně během října, vyšetření je určeno pro žáky, kteří nejsou rozhodnuti o volbě SŠ
 • je nutný písemný souhlas rodičů, jde o vyplnění dotazníku, který zájemcům předá výchovná poradkyně

 

SCIO testy

 • společnost SCIO nabízí testy na podporu kvalifikované volby studia na SŠ
 • tato služba je placená, o termínu budou žáci 9. ročníků včas informováni

 

MENSA

 • testování MENSA ČR, věková kategorie od 4. ročníku

 

SCIO testy pro 8. ročníky

 • společnost SCIO nabízí testy pro žáky 8. ročníků PPPZ modulu A
 • testování se koná v květnu
 • služba je placená

 

SCIO

Internetové kurzy pro žáky 5. - 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

 • služby jsou placené
 • nabídku popřípadě informace obdrží žáci od výchovné poradkyně

 

Brožury k volbě povolání

 • nabídku SŠ, G, SOU apod. v kladenském okrese zpracování pro potřeby škol Úřad práce Kladno a škola tento přehled obdrží v říjnu
 • podrobné informace o jednotlivých školách, přijímacím řízení, požadavcích na studenty vám předá škola prostřednictvím výchovné poradkyně
 • využijte www stránky jednotlivých SŠ
 • sledujte informace o přijímacím řízení v denním tisku, na školní nástěnce výchovného poradenství
 • navštěvujte vybrané školy ve Dnech otevřených dveří, kontaktujte bývalé spolužáky, v případě, že s nimi chcete uspořádat besedu, domluvte si akci s výchovnou poradkyní
 • navštěvujte přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (zjistěte si na středních školách, o které máte zájem, již v září, tyto kurzy jsou placené)

Postup přijímacích zkoušek

V řádně stanoveném termínu koná žák 1. kolo přijímacích zkoušek. Další kola přijímacího řízení závisí na řediteli příslušných středních škol. Ve 2. kole pak žák není omezen počtem přihlášek.