Přijímací řízení na SŠ 2022/2023


Termíny:

  • Rozdání tiskopisů přihlášek žákům 5. a 9. ročníku – výchovná poradkyně v týdnu od 1. do 3. 2. 2022.
  • Odevzdání vyplněných přihlášek třídní učitelce – do 9. 2. 2022.
  • Potvrzení přihlášek paní ředitelkou a zápisových lístků – 10. a 11. 2. 2022.

Upozornění pro rodiče:

  • Přihlášku na SŠ odevzdat nejpozději do 1. 3. 2022.
  • Zápisový lístek odevzdat do 10 dnů po vyrozumění o přijetí.

SŠ s talentovou zkouškou:

Přihlášku na SŠ odevzdat nejpozději do 30. 11. 2021