Přihlášku na střední školy lze vyplnit elektronicky (www.cermat.cz), vytisknout a doručit do školy (po domluvě s třídní učitelkou Mgr. Martinou Bartuškovou).

V případě, že tiskopis přihlášky nemáte kde vytisknout, opět je potřeba se domluvit s třídní učitelkou, která Vám papírovou formu předá ve škole. 

Potvrzenou přihlášku ředitelkou školy si můžete vyzvednout nejpozději do 12. 2. 2021 u třídní učitelky.

Přihlášku na SŠ odevzdat nejdéle do 1. 3. 2021.

Zápisový lístek odevzdat do 10 dnů po vyrozumění o přijetí.