Organizace školního roku 2016/2017


Organizace vyučovacích hodin

1.2.3.4.5.6.7.8.
8:00 - 8:458:55 - 9:4010:00 - 10:4510:55 - 11:4011:50 - 12:3512:45 - 13:3013:40 - 14:2514:30 - 15:15
práce v bloku13:40 - 15:10

Státní svátky

1.1.-Den obnovy samostatného českého státu
8.5.-Den vítězství
5.7.-Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6.7.-Den upálení Mistra Jana Husa
28.9.-Den české státnosti
28.10.-Den vzniku samostatného československého státu
17.11.-Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky

1.1.-Nový rok
14.4.-Velký pátek
17.4.-Velikonoční pondělí
1.5.-Svátek práce
24.12.-Štědrý den
25.12.-1. svátek vánoční
26.12.-2. svátek vánoční

Významné dny

16.1.-Den památky Jana Palacha
27.1.-Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
8.3.-Mezinárodní den žen
12.3.-Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
28.3.-Den narození Jana Ámose Komenského.
7.4.-Den vzdělanosti
5.5.-Květnové povstání českého lidu
15.5.-Den rodin
10.6.-Vyhlazení obce Lidice
27.6.-Den památky obětí komunistického režimu
11.11.-Den válečných veteránů

Pedagogické rady

16.11.2016
18.1.2017
19.4.2017
14.6.2017

Třídní schůzky

6.9.2016-od 16. 00 pro rodiče integrovaných žáků
od 16. 30 pro všechny ročníky
16.11.2016-konzultace od 16. 00
16.11.2016-informativní třídní schůzka pro rodiče žáků IX. třídy (volba povolání)
19.4.2017-konzultace od 16. 00

Září

1.9.2016-Začátek školního roku 2016/2017 Úsměv
5. a 6.9.2016-Motýlí výlet
7.9.2016-Výuka dle rozvrhu
8.9.2016-spaní ve škole - V. ročník
15.9.2016-ukázka karate ve škole
19.9.2016-Výlet II. a IV. třídy do ZOO Praha
22.9.2016-ŠD návštěva profesionálního záchranáře
28.9.2016-Státní svátek

Říjen

6.10.2016-návštěva divadla v Kladně - představení Jentl - VII. - IX. ročník
18.10.2016-Veletrh vzdělávání Kladno - VIII. a IX. ročník
19.10.2016-návštěva Bovysu - I. stupeň (dárečky pitíčko)
25.10.2016-projektový den pro I. stupeň (I. světová válka - pomník padlým obětem ve Hřebči)
26. a 27.10.2016-Podzimní prázdniny Mrkající
28.10.2016-Státní svátek

Listopad

4.11.2016-beseda pro IX. ročník - volba povolání (Úřad práce)
10.11.2016-divadlo Honza Krejčík pro I. - III. ročník (cena 50 Kč)
11.11.2016-TGM - život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost Praha
17.11.2016-Státní svátek
18.11.2016-Ředitelské volno Úsměv
24.11.2016-Návštěva SOU Vrapice - IX. třída

Prosinec

1.12.2016-Pyžamový den ve škole
2.12.2016-kino Hutník "Anděl Páně 2"
3.12.2016-vystoupení pro seniory od 14. 00 hodin na sále OÚ Hřebeč
5.12.2016-Mikuláš v MŠ a ZŠ ☺
19.12.2016-Vánoce ve škole + jarmark (od 16. 30 probíhají ve třídách vánoční besídky, od 17. 00 zahájení vánočního jarmarku + občerstvení + volná prohlídka školy)
20.12.2016-Vánoční posezení s dětmi ve třídě, rozdání dárečků, hry, pohádky, ... (bez učení)
20.12.2016-Divadlo "Karavana" - cena 50 Kč
21. a 22.12.2016-Ředitelské volno Úsměv
23.
2.
12.
1.
2016
2017
-Vánoční
prázdniny Mrkající

Leden

13.1.2017-Divadlo Kladno - Soudné sestry (VII - IX., cena 130 Kč)
20.1.2017-Ukončena docházka za I. pololetí
31.1.2017-Výpis z vysvědčení za I. pololetí, I. stupeň výuka do 11.40, II. stupeň výuka do 12.35

Únor

3.2.2017-Pololetní prázdniny Mrkající
4.2.2017-Osmý školní ples v duchu "80 let"
6.2.2017-Divadlo Hradec Králové "Bajky pana Ezopa" (pro I. a II. stupeň, cena 40 Kč)
14.2.2017-Den otevřených dveří v I. ročníku (Čj, M od 8. 00 do 9. 40), dále od 14. 00 do 16. 30 (prohlídka školy - provází žáci ze II. stupně)
17.2.2017-EKO - KOM (Tonda Obal na cestách od 8. 00 pro I. a II. stupeň)
20. - 24.2.2017-Jarní prázdniny Úsměv

Březen

10.3.2017-Focení tříd, jednotlivců, atd. od 8. 00
14.3.2017-Den otevřených dveří v I. ročníku (Čj, M od 8. 00 do 9. 40), dále od 14. 00 do 16. 30 (prohlídka školy - provází žáci ze II. stupně)

Duben

5. - 7.4.2017-Čabárna pro I. a II. ročník
5. - 12.4.2017-Hrachov - pro III. - V. ročník
12.4.2017-Zápis do I. ročníku
(více informací naše webové stránky "Přijímací řízení - Zápis do I. ročníku")
13. a 14.4.2017-Velikonoční prázdniny Mrkající
25.4.2017-Výchovný koncert - "Já písnička" pro I. stupeň, cena 40 Kč
26.4.2017-Návštěva Bovysu - I. stupeň (dárečky pitíčko)

Květen

1.5.2017-Státní svátek
8.5.2017-Státní svátek
12.5.2017-Divadlo Kladno - "Romance pro křídlovku" od 11. 00 (VII. - IX.)
17.5.2017-Besídka I. ročníku ke "Dni matek" od 16.00
22.5.2017-návštěva dětí z MŠ Valentýnky v I. ročníku
29.5.2017-Dopravní výchova pro IV. (1. a 2. vyučovací hodina)
30.5.2017-Dopravní výchova - hřiště pro IV.

Červen

1.6.2017-Den dětí
5.6.2017-návštěva prvňáčků v MŠ Valentýnce - "Moje první čtení před publikem"
8.6.2017-Focení tříd od 10.30
13.6.2017-ZOO Praha (III. A, III. B., IV.)
Mirakulum (V., VI.)
14.6.2017-Divadlo na Vinohradech - "Romeo a Julie" (VII. - IX.)
19. - 23.6.2017-Živohošť - "Turistický kurz" (VI. - IX)
27.6.2017-Zličín
30.6.2017-Vysvědčení a ukončení školního roku 2016/2017 Úsměv