IMG 20190606 WA0025 small

Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč je plně organizovaná škola.
Zřizovatelem je Obec Hřebeč. Žáci školy jsou z obce Hřebeč a okolních obcí.

Více o škole

Ředitelské volno dne 25. 9. 2020

Vážení rodiče,

na základě doporučení ministra zdravotnictví Romana Prymuly a vzhledem k nepříznivé situaci ohledně šíření nákazy COVID-19 ředitelství školy uděluje 25. 9. 2020 ředitelské volno pro žáky MJZŠ Hřebeč.

Jsme si vědomi, že podaná informace ze strany ministerstva zdravotnictví je pozdní, proto bude v tento den v provozu ranní družina od 6:30 do 8:00 a dále od 8:00 do 16:00 pro všechny děti od prvního do čtvrtého ročníku (týká se to i dětí, které nejsou zapsány v provozu školní družiny). Veškeré informace ohledně provozu v tento den dostanou děti na lístečkách dnes 23. 9. 2020 od vedoucí paní vychovatelky Anny Holeyšovské.Obědy jsou pro přítomné žáky ve školní družině zajištěny.

Nezapomeňte ostatním žákům obědy odhlásit.

Informace o vydání nových mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví

Viz přiložený odkaz.

DŮLEŽITÉ

Vážení rodiče,
od zítřka 18.9.2020 je povinné mít roušku u žáků druhého stupně i během výuky.


Od 10. 9. 2020 je povinnost žáků nosit roušku ve společných prostorách školy (jedná se o prostory chodeb, toalet, šaten, ale i při vstupu do školní jídelny, tělocvičny a při odchodu ze školy).

Při výuce se jedná o individuální záležitost.

Informace o aktuální epidemiologické situaci

https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-epidemiologicka-situace-v-cr/

Metodický návod - karanténa ve školách

Viz přiložený odkaz.EUPES-logo-projektu-barevne-malevega-primarni-prevence150x150