IMG 20181210 WA0000 small

Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč je plně organizovaná škola.
Zřizovatelem je Obec Hřebeč. Žáci školy jsou z obce Hřebeč a okolních obcí.

Více o škole

Autoevaluace "MPP"

V rámi pravidelné revize a autoevaluace "Minimálního preventivního programu" školy se ve spolupráci se školní psycholožkou v letošním školním roce v období leden-červen 2019 budeme zaměřovat na následující oblasti:

- klima a atmosféra školy a tříd (návaznost na sociometrické šetření v prosinci 2018, práce s třídními kolektivy)
- spolupráce s odborníky a externími organizacemi (programy na téma šikana, kyberšikana, poruchy příjmu potravy, návykové látky, syndrom CAN)
- v rámci nespecifické prevence pak na otázky time managementu, efektivního učení, zdravého životního stylu nebo práce v seberozvojových skupinách.
 
Díky malému kolektivu žáků a rodinnému prostředí školy máme přehled o pozitivních i negativních interakcích ve skupinách, pedagogové jsou s dětmi v denním kontaktu a mají k sobě vztah, na základě kterého s dětmi intuitivně pracují v rámci vyučování i přestávek. Přesto skrytých může zůstat řada jevů. A ty se pokoušíme stále zachycovat i nezávislými odbornými pohledy zvenčí. 
 
Děkujeme všem zákonným zástupcům za podporu našeho snažení ve výchovně-vzdělávacím procesu našich dětí.

Smuteční zpráva

Smuteční zpráva

Se zármutkem oznamujeme, že nás náhle opustila bývalá ředitelka školy paní Mgr. Věra Komárková.

Moc vzpomínáme ... žáci a zaměstnanci školy.

Focení 2019

Focení tříd, jednotlivců a skupinek proběhne během května.

Na práci fotografky se můžete podívat na odkazu:  www.fotomaja.cz .EUPES-logo-projektu-barevne-malevega-primarni-prevence150x150