IMG 20181210 WA0000 small

Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč je plně organizovaná škola.
Zřizovatelem je Obec Hřebeč. Žáci školy jsou z obce Hřebeč a okolních obcí.

Více o škole

Pozvánka na 10. ples MJZŠ Hřebeč

Dne 16. 3. 2019 se uskuteční " 10. Reprezentační ples" .

Téma plesu - černobílá barva, škrabošky vítány.

Od 21. 1. 2019 si můžete zamlouvat lístky v kanceláři školy u paní Nádeníčkové.

Autoevaluace "MPP"

V rámi pravidelné revize a autoevaluace "Minimálního preventivního programu" školy se ve spolupráci se školní psycholožkou v letošním školním roce v období leden-červen 2019 budeme zaměřovat na následující oblasti:

- klima a atmosféra školy a tříd (návaznost na sociometrické šetření v prosinci 2018, práce s třídními kolektivy)
- spolupráce s odborníky a externími organizacemi (programy na téma šikana, kyberšikana, poruchy příjmu potravy, návykové látky, syndrom CAN)
- v rámci nespecifické prevence pak na otázky time managementu, efektivního učení, zdravého životního stylu nebo práce v seberozvojových skupinách.
 
Díky malému kolektivu žáků a rodinnému prostředí školy máme přehled o pozitivních i negativních interakcích ve skupinách, pedagogové jsou s dětmi v denním kontaktu a mají k sobě vztah, na základě kterého s dětmi intuitivně pracují v rámci vyučování i přestávek. Přesto skrytých může zůstat řada jevů. A ty se pokoušíme stále zachycovat i nezávislými odbornými pohledy zvenčí. 
 
Děkujeme všem zákonným zástupcům za podporu našeho snažení ve výchovně-vzdělávacím procesu našich dětí.

Výsledky dotazníkového šetření - "Kalibro"

Děkujeme zřizovateli školy za zveřejnění výsledků dotazníkového šetření "Škola a já" z minulého školního roku. Uvědomujeme si důležitost zpětné vazby pro rozvoj školy a její zdravé fungování, ke kterému jsme se po letech tvrdé práce přiblížili a na kterém stále pracujeme.
Ve škole se za poslední období udála řada změn, často i zásadních a podle výsledků je jasné, že to byly změny správným směrem, ke zlepšení stavu a situace školy. Problémy nalézáme stále, umíme je identifikovat, pojmenovat a také na nich intenzivně pracujeme ke spokojenosti všech zúčastněných stran.
Dotazníkové šetření se vždy dá interpretovat různými způsoby. Po seznámení se s dokumentem můžete zjistit, že většina výsledků hovoří ve prospěch školy. 
Právě i díky šetření a jeho výsledkům se škola rozhodla ke kroku zařadit do pedagogického sboru erudovaných odborníků i školního psychologa. Paní Mgr. Bc. Ing. Jitka Tenklová pracuje v tomto školním roce u nás ve škole, je pravidelně v kontaktu se třídami, pedagogy i se zákonnými zástupci, provádí i dotazníková šetření zaměřená na kvalitu vzdělávání a klima tříd, s výsledky dále pracuje ku prospěchu pozitivního posunu školy a při zjištěných nedostatcích ihned spolu s dalšími pedagogy navrhuje možnosti nápravy. Reakce jsou okamžité a odborně vedené. 
V závěru školního roku společně se školní psycholožkou připravujeme šetření srovnávací, zevnitř školy, aby i na něm bylo vidět, jak se posouváme, jak na sobě pracujeme a jak nám záleží na výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu, kterým vedeme děti k seberozvoji a vztahu k celoživotnímu vzdělávání.EUPES-logo-projektu-barevne-malevega-primarni-prevence150x150