skola2021prosinec

Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč je plně organizovaná škola.
Zřizovatelem je Obec Hřebeč. Žáci školy jsou z obce Hřebeč a okolních obcí.

Více o škole

Oznámení o konání zvláštního zápisu dětí do MJZŠ Hřebeč

20220520 uaVlajka

Zápis do MJZŠ Hřebeč 2022/2023 pro ukrajinské děti bude 1. 6. a 2. 6. 2022 v čase od 13:00 do 15:00 hodin.

Зарахування до класу MJZŠ Hřebeč 2022/2023 для українських дітей відбудеться 1., 2. червня 2022 року з 13:00 до 15:00.

Oznámení / Повідомлення

Žádost o odklad povinné školní docházky / Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání / Заява про зарахування дитини до початкової школиEUPES-logo-projektu-barevne-malevega-primarni-prevence150x150