skola2021prosinec

Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč je plně organizovaná škola.
Zřizovatelem je Obec Hřebeč. Žáci školy jsou z obce Hřebeč a okolních obcí.

Více o škole

Virtuální prohlídka školy

Ředitelské volno ve dnech 2. a 3. 5. 2024

Ve dnech 2. a 3. 5. 2024 je z organizačních důvodů ředitelské volno.

Spolupráce Distomo

Naše škola navázala spolupráci se základní školou v řeckém městě Distomo. Obec Distomo má podobě smutnou historii z 2. světové války jako obec Lidice. Záměrem je spolupráce na základě partnerských škol, navázání úzkého kontaktu s touto školou, propojit děti z obou škol a vzájemné získávání informací o životě v našich školách a zemích.  Děti by se naučily komunikovat s podobně starými kamarády z jiné země, procvičovaly by si znalost anglického jazyku a celý tento projekt by postupně, pokud bude oboustranný zájem, směřoval k budoucím výměnným pobytům dětí z našich škol.
Distomo se nachází na západním úpatí hory Helicon, zhruba 5 km severně od pobřeží Korintského zálivu. Rozlohou je Distomo podobné naší obci a počet obyvatel jsou necelé čtyři tisíce. Smutné události, které se v obci staly během 2. světové války, se odehrály  10. června 1944 a rozsahem a krutostí byly stejné jako v obci Lidice.

20240314 spoluprace Distomo

Žákovský parlament

Od druhého pololetí školního roku 2023/2024 si žáci naší školy zřídili "Žákovský parlament".

V přiloženém odkazu můžete nahlédnout na jejich začáteční činnost.

20240314 zakovsky parlament

Spolupráce mezi školami

Sdílení zkušeností se ZŠ Unhošť

Naše škola navázala další spolupráci s jinou základní školou - ZŠ Unhošť.

V současné době probíhá spolupráce:

  • na tělovýchovných aktivitách
  • propojení a vzájemná setkání učitelů matematiky ze základních a středních škol kladenského okresu
  • výměna písemných prací (pololetních, závěrečných) z ČJ, M, AJ od 2. - 9. ročníku - porovnávání znalostí
  • srovnání úspěšnosti ve výše uvedených předmětech
  • sdílení zkušeností – výměna učitelů
  • sledování úspěšnosti při přijetí na střední školy
  • atd.

Sdílení zkušeností s 10. ZŠ Kladno

Naše škola začala od nového roku 2024 spolupracovat s 10. ZŠ Kladno.

Tato vzájemná iniciativa se, pro začátek, týká sdílení zkušeností asistentů pedagoga.

Cenné zkušenosti, které asistenti během let nasbírali ve svých školách, poskytnou kolegům. Cílem je zlepšit inspirativní prostředí pro žáky se SPU či žáky s IVP a posílení kompetencí AP. Dále se zaměříme na ideální vytvoření prostoru pro vzájemnou podporu a výměnu osvědčených postupů.

Obě školy plánují pravidelná setkávání, která se zaměří na komunikaci a sdílení materiálů, zdrojů, které budou k dispozici nejen asistentům pedagoga, ale i pedagogům, kteří úzce s AP spolupracují.

Věříme, že i tato cesta povede ke zkvalitnění výuky na naší škole.


EUPES-logo-projektu-barevne-male