IMG 20190606 WA0025 small

Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč je plně organizovaná škola.
Zřizovatelem je Obec Hřebeč. Žáci školy jsou z obce Hřebeč a okolních obcí.

Více o škole

Informace ze školní družiny

V souvislosti s mimořádnou situací, byli pro příští školní rok 2020/2021 předběžně zaregistrováni všichni žáci, kteří chodili do školní družiny v tomto školním roce a nastoupí do druhých, třetích a čtvrtých ročníků. Současně s tím proběhla registrace všech prvňáčků.

Pokud kapacita zařízení dovolí, budeme přijímat i žáky pátých ročníků.

Řádný zápis bude pro první a druhý ročník ve středu 26. srpna 2020 od 16:00 - 17:00 hodin. Pro třetí a čtvrtý ročník (a pro vážné zájemce z pátého ročníku) ve čtvrtek 27. srpna 2020 od 16:00 - 17:00 hodin.

Organizace výuky na prvním stupni od 25. 5. 2020

Provoz školy zajištěn pro I. stupeň od 25. 5. 2020:

- 1. skupina - 1. ročník - sraz žáků před budovou školy v čase od 7:00 do 7:05 (paní učitelka Jitka Krupičková, paní asistentka Andrea Složková)

- 2. skupina - 2. ročník - sraz žáků před budovou školy v čase od 7:10 do 7:15 (paní učitelka Ing. Barbora Bláhová, paní asistentka Mgr. Lucie Šedová)

- 3. skupina - 3. ročník - sraz před budovou školy v čase od 7:30 do 7:35 (paní učitelka Helena Dědicová, paní asistentky Petra Sadloňová, Jindřiška Čížková)

- 4. skupina - 4. ročník - sraz před budovou školy v čase od 7:50 do 7:55 (paní asistentka Marcela Drncová)

- 5. skupina - 5. ročník - sraz před budovou školy v 8:00 (paní asistentka Bc. Jiřina Polidarová) 

Vyučující a asistentky pedagoga "dohlídají" žáky do 8:00 a nadále budou s nimi pokračovat ve výuce do 11:40 (v té samé době bude probíhat i on-line výuka s žáky, kteří zůstávají doma - upravený rozvrh budete mít k dispozici na stránkách tříd, popřípadě veškeré dotazy zodpoví třídní učitelé).

Děti budou mít s sebou přezůvky, dvě roušky na dopoledne a dvě roušky na odpolední provoz v mikrotenovém sáčku, penál, pastelky, učení dle rozvrhu, svačinu, pití.  

V dopoledním provozu bude probíhat plnohodnotná výuka společně s on-line výukou.

Provoz školní jídelny je zajištěn (můžete své dítě již přihlásit ke stravě).

Odpolední provoz je zajištěn do 16:00 (více informací podá individuálně mailem vedoucí vychovatelka paní Anna Holeyšovská).

Zákonným zástupcům je vstup do budovy školy zakázán. 

Při vstupu žáků do budovy školy budou dodržovány přísné bezpečnostní pokyny vydané MŠMT.

Žáci jsou povinni odevzdat podepsané "Čestné prohlášení".

Maximální počet žáků 15.

Každý žák musí sedět v jedné lavici, dodržování odstupu.

Přísné dodržování odstupu a ostatních hygienických podmínek. Zvýšený dohled nad pohybem žáků ve společných prostorách  (chodby, Wc, omezení volného pohybu žáků).

Povinnost nosit roušky (doporučené množství roušek – minimálně 2 na den).

Žák bude do školy vcházet sám.

Šatny a šatní skříňky nebudou využívány.EUPES-logo-projektu-barevne-malevega-primarni-prevence150x150