Přijímací řízení na SŠ 2023/2024


Předběžné důležité termíny:

  • Předání zkušebních tiskopisů přihlášek žákům 5. a 9. ročníku v první týden v lednu 2024.
  • Odevzdání vyplněných papírových přihlášek výchovné poradkyni – do konce ledna 2024.
  • Potvrzení přihlášek do 14. 2. 2024, následně vydání zápisových lístků.
  • Přihlášku na SŠ odevzdat nejpozději do 20.2.2024.
  • Termíny zkoušek se stanoví v týdnu od 22. - 30. dubna 2024 a budou zaslány školám nejpozději do konce dubna 2024.
  • Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně.
  • Zápisový lístek odevzdat do 10 dnů po vyrozumění o přijetí.

Střední školy s talentovou zkouškou:

  • Přihlášku na SŠ odevzdat nejpozději do 30. 11. 2023.
  • Termíny talentových zkoušek se stanoví v termínu od 2. do 15. ledna 2024.
  • Termíny talentových zkoušek na konzervatoř se stanoví ve dnech 15. - 31. ledna 2024.