Zápis do 1. ročníku  pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v pátek

12. dubna 2019 v budově Masarykovy jubilejní základní školy Hřebeč.

Školská 262, 273 45, okres Kladno.

Den otevřených dveří v 1. ročníku se uskuteční dne 17. 1. 2019 (ukázka výuky předmětů Čj, M).

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná 3. 4. 2019 od 16:30 hodin v prostorách MJZŠ Hřebeč (informace k zápisu, pomůcek a organizaci školní družiny).

 

Ve školním roce 2019/2020  budeme otevírat jednu první třídu.

 

Podmínky pro přijetí dítěte do první třídy:

- odklad školní docházky z roku 2018/2019

- trvalé bydliště dítěte

- spádová oblast

- sourozenec, který již navštěvuje naší školu

Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Informace pro rodiče

Rozhodnutí o přijetí žáka bude vyvěšeno na  vstupních dveřích školy a webových stránkách školy dne 12. dubna  2019. Každý žák bude mít přiděleno své registrační číslo.

Písemné „Rozhodnutí o přijetí“ si mohou rodiče vyzvednou v kanceláři školy.

Písemné "Rozhodnutí o nepřijetí" bude zasláno doporučeně poštou.

 

Při  žádosti o odklad povinné školní docházky se dostavte do 25. 5. 2019 s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa do kanceláře školy, jinak s Vámi bude přerušeno správní řízení.