Začátkem listopadu se děti páté až sedmé třídy účastnily celorepublikové soutěže Bobřík informatiky. Soužežící odpovídali na otázky týkající se např. digitální gramotnosti, algoritmizace, porozumění informacím, v nichž vybírali z několika odpovědí nebo přemisťovali objekty po obrazovce.

Celkový počet byl 192. Žáci, kteří dosáhli nad 100 bodů, obdrželi pamětní list.

Nejlepším řešitelem ve své kategorii byl Vít Štochl z páté třídy, který obdržel maximální počet bodů.