Vážení rodiče,

na základě informace Odboru životního prostředí MMK Český hydrometeorologický ústav vyhlásil dne 19. 1. 2017 smogovou situaci ve Středočeském kraji, a to až do odvolání.

Tímto Vám oznamujeme, že školní družina nebude chodit v čase od 14. 00 do 15. 00 hodin ven.

V blízké době je možnost vyhlášení regulace některých zdrojů znečišťování ovzduší. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_PM10_2_CZ.html

Odkaz na stránky Středočeského krajského úřadu o smogové situaci:

http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/ve-stredoceskem-kraji-byla-vyhlasena-smogova-situace

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ http://www.chmi.cz, záložka „Ovzduší“.