Zápis do školní družiny

pro žáky budoucích druhých, třetích a čtvrtých ročníků (školní rok 2017/2018) se uskuteční v pondělí 22. května 2017 od 15:00-18:00 hodin v učebně druhého oddělení školní družiny.

Přihláška do ranní šd 2017-2018

Přihláška do odpolední šd 2017-2018