Děti ze čtenářského kroužku úspěšně absolvovaly rok čtení, luštění, zábavy a kvízů.

V příštím roce budeme pokračovat a doufáme, že účast zůstane velká.