Zábavná show s kuchařem ve družině
Velice příjemné odpoledne prožily děti ze všech oddělení ve čtvrtek 26. dubna.
Bylo zajímavé, protože přineslo mnoho nových informací nejen o přípravě pokrmů.
Kromě jiného byly k vidění dosud nepoznané efekty, spojené s výrobou ovocné zmrzliny.