Děkujeme zřizovateli školy za zveřejnění výsledků dotazníkového šetření "Škola a já" z minulého školního roku. Uvědomujeme si důležitost zpětné vazby pro rozvoj školy a její zdravé fungování, ke kterému jsme se po letech tvrdé práce přiblížili a na kterém stále pracujeme.
Ve škole se za poslední období udála řada změn, často i zásadních a podle výsledků je jasné, že to byly změny správným směrem, ke zlepšení stavu a situace školy. Problémy nalézáme stále, umíme je identifikovat, pojmenovat a také na nich intenzivně pracujeme ke spokojenosti všech zúčastněných stran.
Dotazníkové šetření se vždy dá interpretovat různými způsoby. Po seznámení se s dokumentem můžete zjistit, že většina výsledků hovoří ve prospěch školy. 
Právě i díky šetření a jeho výsledkům se škola rozhodla ke kroku zařadit do pedagogického sboru erudovaných odborníků i školního psychologa. Paní Mgr. Bc. Ing. Jitka Tenklová pracuje v tomto školním roce u nás ve škole, je pravidelně v kontaktu se třídami, pedagogy i se zákonnými zástupci, provádí i dotazníková šetření zaměřená na kvalitu vzdělávání a klima tříd, s výsledky dále pracuje ku prospěchu pozitivního posunu školy a při zjištěných nedostatcích ihned spolu s dalšími pedagogy navrhuje možnosti nápravy. Reakce jsou okamžité a odborně vedené. 
V závěru školního roku společně se školní psycholožkou připravujeme šetření srovnávací, zevnitř školy, aby i na něm bylo vidět, jak se posouváme, jak na sobě pracujeme a jak nám záleží na výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu, kterým vedeme děti k seberozvoji a vztahu k celoživotnímu vzdělávání.