Plavání ve II. pololetí pro III., IV. a V. ročník bude probíhat od 5. 2. 2020 do 24. 6. 2020

(středa 11:50 - 12:35).

Odjezd od školy v 11:10 a příjezd ve 12:50.

Zákonné zástupce žádáme o důkladné seznámení s uvedenými přílohami.