Ve dnech 27. - 29. 4. 2020 v dopoledních hodinách prosíme rodiče dětí z prvního stupně, aby si vyzvedli věci ze šaten, z první a druhé třídy (sešity českého jazyka) věci na tělocvik, kufříky (pokud jste tak již neučinili).