Zápis dětí do Masarykovy jubilejní ZŠ Hřebeč bude probíhat dne 16. 1. 2015 od 13. 00 - 19. 00 hodin.

Budeme otevírat jednu třídu s maximálním počtem 25 dětí.

Podmínky pro přijetí dítěte do první třídy: odklad školní docházky z loňského roku, trvalé bydliště v místě školy.

Další kritéria pro přijetí dítěte do první třídy: studium staršího sourozence na naší škole, bydliště v okolních obcích.

K zápisu rodiče donesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pokud chcete vyplnit potřebné dokumenty před zápisem (zápisový lístek a žádost o přijetí, popř. žádost o odklad), je možné stáhnout si je na našich stránkách a přinést je už vyplněné.

Od 15. 12. 2014 bude v MŠ Valentýnka  připravena  listina s časovým rozvržením, kde rodiče zapíší své dítě.

Vedení školy bližší potřebné informace oznámí na třídní schůzce předškoláčků v MŠ Valentýnka 13. 1. 2015 v 16.00 hodin.

Ostatní rodiče, kteří budou mít zájem o umístění svého dítěte v naší škole se mohou telefonicky nahlásit v kanceláři školy.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno na  vstupních dveřích školy a internetových stránkách školy. Budoucí prvňáčci zde budou uveřejněni pod svým  registračním číslem. Písemné „Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí“ si rodiče vyzvednou osobně v kanceláři školy.

Při  žádosti o odklad se dostavte s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa do kanceláře školy, jinak s Vámi bude přerušeno správní řízení a opětně zahájeno až po dodání požadovaných dokladů. Zde se také dozvíte termín vyzvednutí rozhodnutí o odkladu školní docházky Vašeho dítěte.