Vysvědčení si žáci osobně vyzvednou ve svých kmenových třídách dne 26. 6. 2020.

Žáci, kteří doteď nebyli přítomni na výuce s sebou přinesou "Čestné prohlášení", rouška je nutná.

Před hlavním vchodem do budovy školy si žáky vyzvedne třídní učitelka.

Předpokládané trvání předání vysvědčení cca 15 minut.


Časový rozpis tříd:

8:00-8:10-I.
8:10-8:20-II.
8:20-8:30-III.
8:30-8:40-IV.
8:40-8:50-V.
8:50-8:55-VI. A
8:55-9:00-VI. B
9:00-9:05-VII.
9:05-9:10-VIII.
9:10-9:15-IX.